AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGEI ÉS FELADATAI

Az egyesület tevékenységi körében feltárja, képviseli és védi a fogyasztói érdekeket,

 1. közreműködik a fogyasztóvédelmi és az élelmiszerbiztonsági politika kidolgozásában, valamint figyelemmel kíséri annak érvényesülését;
 2. elősegíti a fogyasztók érdekeit figyelembe vevő jogszabályalkotást mind hazai, mind Európai Uniós vonatkozásban;
 3. közreműködik a hatósági ár megállapításában;
 4. képviseli és védi a fogyasztókat állami, társadalmi és gazdasági szervek, szervezetek előtt;
 5. fogyasztói érdekek érvényesítése érdekében kapcsolatot épít és tart fenn a hazai és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel;
 6. szakértők biztosításával, független laboratóriumi vizsgálatok végeztetésével közreműködik a fogyasztókat ért jogsérelem orvoslásában;
 7. a fogyasztók széles körét érintő ügyekben átfogó vizsgálatokat (ellenőrzéseket), szükség esetén pert kezdeményez;
 8. tájékoztatja a fogyasztókat lehetőségeikről, jogaikról és kötelezettségeikről, az információk, jogforrások elérhetőségéről;
 9. oktatást, képzést, kutatást szervez és végez, illetve kiadványokat, újságot, folyóiratot jelentet meg, internetes honlapot üzemeltet;
 10. kiállítást, bemutatót szervez;
 11. jogi segítségnyújtást végez.
 12. fokozza a fogyasztók általános tájékozottságát az élelmiszerbiztonság terén sokrétű ismeretterjesztő tevékenységek által (előadások, tájékoztató füzetek, tanulmányok, szakanyagok, jegyzetek készítése).

Adószám: 18593114-1-10
Közösségi adószám: HU18593114
Főtevékenység: Jogi tevékenység
Közhasznú szervezet

©Copyright Hegyusz - Honlapépítés & Web Design 2013, All rights reserved.